فرم درخواست ثبت نام

از آشنایی شما با مجموعه فرهنگی آموزشی سلاله خرسندیم. لطفا جهت ثبت درخواست ثبت نام در مدارس سلاله فرم زیر را تکمیل نمایید. گزاره هایی که با ستاره مشخص شده اند را حتما پاسخ دهید تا فرم شما ارسال شده و در پایان حتما دکمه ثبت را بزنید تا پیام دریافت برای شما نمایش داده شود. توجه داشته باشید که با توجه به شرایط و محدودیت های اجتماعی که در آن قرار داریم، برخی از فرایندهای ثبت نام ممکن است به شکل متفاوت و مجازی انجام شود. از صبوری و همراهی شما در این خصوص سپاسگزاریم.
درصورتی که صاحب فرزندان دوقلوی همجنس می باشید، لطفا تنها یکبار فرم زیر را تکمیل نموده و در بخش اسم، نام هر دو کودک خود را یادداشت نمایید. در غیر این صورت، دو فرم مجزا ارسال نمایید.
مشخصات کودک
*

*

*
*

مشخصات مادر
*


*
مشخصات پدر
*


*
اطلاعات تماس
*

*
*

*